Cara buka Lcd Torchmemang aga keras tetapi anda musti berani tapi jangan nekat sebelum tau ilmunya
semoga bermaafaat
Share: